Drogon's Cell       

Переписка папы Иннокентия III.

Сайт Дмитрия Лялина.

Литература        История         Графика         Природа   "На камне сем..."     Гостевая

Послание папы Иннокентия III с призывом к IV крестовому походу.

CCCXXXVI
NARBONEN. ARCHIEPICOPO ET SUFRAGANEIS EJUS, ABBATIBUS QUOQUE, PRI0RIBUS ET ALIIS ECCLESIARUM PRAELATIS, COMITIBUS ETIAM, ET BARONIBUS, ET UNIVERSO POPULO IN NARBONEN. PROVINCIA CONSTITUTIS
Hortatur ad sacrum bellum contra Saracenos pro recuperatione terræ sanctae.
(Reat, XVIII Kal. Septembris.)

   Post miserabile Hierosolymitanæ regionis excidium, post lacrymabilem stragem populi Christiani, post deplorandam invasionem illius terræ in qua pedes Christi steterunt et ubi Deus rex noster ante sæcula salutem in medio terræ dignatus est operari, post ignominiosam nobis vivificæ crucis translationem, in qua salus mundi pependit et delevit chirographum mortis antiquæ, apostolica sedes super tantae calamitatis infortunia conturbata laboravit clamans et plorans, ita quod præ incessanti clamore raucæ factæ sunt fauces ejus et ex vehementi ploratu pene ipsius oculi defecerunt.
   Verum ne, si secundum Prophetam Jerusalem obliti fuerimus, obliviscatur nos dextera nostra, adhæreat lingua nostra faucibus nostris si non meminerimus ejus, clamat adhuc apostolica sedes et quasi tuba vocem exaltat, excitare cupiens populos Christianos ad prælium Chisti bellandum et vindicandam injuriam Crucifixi, usa ipsius verbo dicentis: O vos omnes qui transitis per viam, attendite, et videte si est dolor similis sicut dolor meus (Tren. I. 12).
   Ecce enim hæreditas nostra versa est ad alienos, domus nostræ ad extraneos devenerunt, viae Sion lugenteo quod non sint qui veniant ad solemnitatem, facti sunt inimici ejus in capite, sepulchrum Domini, quod Propheta gloriosum fore praedixit, profanatum ab impiis, inglorium est effectum.
   Gloria nostra, de qua dicit Apostolus: Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi (Gal. VI, 44), sub manu tenetur hostili et ipse Dominus noster Jesus Christus, qui captivitatem nostram pro nobis moriens captivavit, quasi captivatus ab impiis ab haereditate sua cogitur exsulare.
   Existente quondam in castris arca Domini sabaoth, Urias domum suam ingredi recusavit, a licito etiam uxoris se compescens amplexu.
   Nunc vero principes nostri, gloria Israel de loco suo in injuriam nostri translata, vacant adulterinis amplexibus, deliciis et divitiis abutentes; et dum se invicem inexorabili odio persequuntur, dum unus in alium suas nititur injurias vindicare, non est quem moveat injuria Crucifixi; non attentibus ipsis quod jam insultant nobis inimici nostri, dicentes: Ubi est Deus vester, qui nec se potest nec vos de nostris manibus liberare?
   Ecce jam profanavimus sancta vestra. Ecce jam ad desiderabilia vestra manum extendimus et ea loca impetu primo violenter invasimus et ea vobis tenemus invitis, in quibus superstionem vestram principium fingitis suscepisse.
   Jam infirmavimus et confregimus hastas Gallorum, Anglorum conatus elisimus, Teutonicorum vires compressimus. Nunc secundo Hispanos domuimus animosos; et cum omnes virtutes vestras in nos duxeritis concitandas, vix adhuc inaliquo profecistis. Ubi ergo est Deus vester? Exsurgat nunc et adjuvet vos et fiat vobis et sibi protector.
   Teutonici siquidem, qui se praesumebant inauditum de nobis reportare triumphum, ad nos vehemendi spiritu transfretarunt; et cum solum castrum Baruth nullo defendente cepissent, nisi eos sicut et alios principes vestros fugæ beneficium liberasset, in se potentiam nostram graviter fuissent experti et eorum stragem ipsorum soboles perpetuo deplorare[n]t.
   Reges enim et principes vestri, quos dudum de terra fugavimus Orientis, ut timorem suum audendo dissimulent, ad suas latebras, ne dicamus regna, reversi, malunt se invicem expugnare quam denuo vires nostras et potentiam esperiri.
   Quid igitur superest nisi ut his, quos fugientes in excusationem vestram ad terrae custodiam dimisistis, gladio ultore peremptis, in terram vestram impetum faciamus, nomen vestrum et memoriam perdituri?
   Qualiter ergo, frates et filii, opprobria exprobantium repellemus? Qualiter eis poterimus respondere, cum eos parte verum prosecui videamus, sicut nuper ad audientiam nostram certa significatione pervenit? Recepimus enim litteras de partibus transmarinis quod cum Teutonici Accon navigio pervenissent, castrum Baruth obtinuerunt nemine defendente.
   Sarraceni vero in Joppen facientes impetum ex adverso, eam per violentiam occuparunt et, cæsis multis Christianorum millibus, eam funditus destruxerunt.
Verum Teutonici, rumoribus de morte imperatoris acceptis, non exspectato passagii tempore, naves reduces ascenderunt.
   Unde Saraceni, qui ad resistendum eis exercitum paraverant copiosum in terram Christianorum adeo debacchantur, ut Christianis nec sine periculo civitates egredi liceat nec in ipsis sine formidine remanere, imo eis gladius foris imminet, metus intus.
   Assumite igitur, filii, spiritum fortitudinis, scutum fidei et galeam salutis accipite, non in numero aut viribus, sed Dei potius, cui non est difficile in multis vel in paucis salvare, potentia confidentes et ei per quem estis, vivitis et habetis, secundum facultates proprias subvenite, ipse quidem pro vobis semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus et habitu inventus ut homo, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis; et vos eo paupere abundatis, ipso fugato quiescitis et nec inopi nec exsuli subvenitis!
   Quisquis igitur in tantae necessitatis articulo suum negaverit obsequium Jesu Christo, cum ante tribunal ejus astiterit judicandus, quid ad suam excusationem ei poterit respondere? Si Deus subiit mortem pro homine, dubitabit homo mortem subire pro Deo, cum non sint condignæ passiones hujus temporis ad futuram gloriam quæ revelabitur in nobis? Negabit etiam servus Domino divitias temporales, cum dominus servo divitias largiatur aeternas, quas nec occulus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascenderunt? Thesauriset igitur homo thesauros in cœlis, ubi fures non eftodiunt nec furantur, ubi nec ærugo nec tinea demolitur.
   Omnes et singuli accingantur ita quod in proxime sequenti Martio quælibet urbes per se, similiter et comites et barones juxta facultates proprias ad defensionem terræ nativitatis Dominicae certum in expensis suis dirigant numerum bellatorum, illic saltem per biennium moraturum.
   Licet autem instantia nostra quotidiana sit, omnium Ecclesiarum sollicitudo continua, modo tamen hanc quasi præcipuam inter alias sollicitudines reputamus, per quam terræ orientali totis desideramus affectibus subvenire; ne si forte fuerit dilato subventio, residuum locustæ comedat brucus et fiant novissima deteriora prioribus.
   Verum ne nos aliis onera gravia et importabilia imponere videamur, digito autem nostro ea movere nolimus, dicentes tantum et aut nihil aut minimum facientes, cum qui fecerit et docuerit, magnus vocetur in regno cœlorum, ejus exemplo qui cœpit facere et docere, ut et nos qui, licet immeriti, vicem ejus exercemus in terris, bonum alliis præbeamus exemplum, in personis pariter et in rebus terræ sanctae decrevimus subvenire; dilectis filiis nostris Soffredo tit. S. Praxedis presbytero et Petro tit. S. Mariae in Via Lata diacono cardinalibus, apostolicæ sedis legatis, viris utique timoratis, scientia et honestate præclaris, potentibus in opere et sermone, quos inter alios fratres nostros speciali charitate diligimus manu propria crucis signaculum imponentes, qui exercitum Domini humiliter et devote præcedant, et non mendicatis suffragiis sed nostris et fratrum nostrorum sumptibus sustententur: per quos etiam aliud competens subsidium eidem terræ disponimus destinare.
Interim autem dictum Petrum Sanctæ Mariae in Via Lata diaconum cardin. ad charissimorum in Christo filiorum nostrorum Philippi Francorum et Richardi Anglorum regum illustrium præsentiam destinamus ad reformandam pacem vel treugas saltem usque ad quinquennium ordinandas et exhortandos populos ad obsequium crucifixi: [quem sicut apostolicae sedis legatum volumus et mandamus ab omnibus honorari et statutis ipsius humiliter obediri.]
   Dictum autem Soffredum Sanctae Praxedis presbyt. Card. Venetias pro terræ sanctæ subsidio destinamus.
   Decommuni præterea fratrum nostrorum deliberatione statuimus et vobis, fratres archiepiscopi et episcope et dil. filii abbates, priores et alii Ecclosiarum prælati, districte præcipiendo mandamus quatenus certum numerum bellatorum vel pro certo numero certam pecuniæ quantitatem in proxime sequenti Martio, pensata facultate cujuslibet, ad expugnandam paganorum barbariem et servandam haereditatem Domini destinetis, quam ipse proprio sanguine comparavit.
   Si quis autem, quod non credimus, constitutioni tam piæ ac necessariæ praesumpserit obviare, sicut sacrorum canonum, transgressorem decrevimus puniendum et usque ad satisfactionem condignam ab officio censemus manere suspensum.
   De Dei ergo misericordia et beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa quam nobis Deus, licet indignus, ligandi et solvendi contulit potestate, omnibus qui laborem hujus itineris in personis propriis subierint et expensis, plenam peccatorum suorum de quibus oris et cordis egerint pœnitentiam veniam indulgemus et in retributione justorum salutis æternæ pollicemur augmentum.
   Eis autem qui non in personis propriis illuc accesserint, sed in suis tantum expensis juxta faculitatem et qualitatem suam viros idoneos destinaverint illic saltem per biennium moraturos et illis similiter qui, licet in alienis expensis in propiis tamen personis assumptæ peregrinationis laborem impleverint, plenam suorum concedimus veniam peccatorum.
   Hujus quoque remissionis volumus esse participes, juxta quantitatem subsidii, ac præcipue secundum devotionis affectum, qui ad subventionem illius terrae de bonis suis congrue ministrabunt.
   [Ut autem expeditius et securius ad subventionem terræ nativitatis Dominicæ quilibet accingantur,] Bona insuper ipsorum, ex quo crucem susceperint, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus nec non et sub archiepiscoporum et omnium prælatorum Ecclesiæ Dei defensione consistant: statuentes ut donec de ipsorum obitu vel reditu certissime cognoscatur, integra maneant et quieia consistant. Quod si quisquam contra præsumpserit per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescatur.
   Si qui vero proficiscentium illuc ad præstandas usuras juramento tenentur astricti, vos, fratres archiepiscopi et episcopi, per vetras dioceses creditores eorum, sublato appellationis obstaculo, eadem districtione cogatis ut eos a sacramento penitus absolventes, ab usurarum ulterius exactione desistant. Quod si quisquam creditorum eos ad solutionem coegerit usurarum, eum ad restitutionem earum sublato appellationis obstac. districtione simili compellatis.
   Judæos vero ad remittendas ipsis usuras per vos, filii principes, et sæcularem compelli præcipimus potestatem, et donec eas remiserint, ab universis Christi fidelibus, tam in mercimoniis, quam aiiis, per excommunicationis sententiam eis jubemus communionem omnimodam denegari.
   Ab hoc igitur onere nullus omnino se subtrahat, cum in non a nobis sed ab ipsis fuerit apostolis institutum, qui collectas faciebant in gentibus, ut fratribus in Jerusalem laborantibus subvenirent.
   Nolumus autem vos de divina misericordia desperare, quantumcunque sit Dominus peccatis nostris iratus, quin in manu vestra perficiat, si, prout debetis, in humilitate cordis et corporis iter fueritis peregrinationis aggressi, quod majoribus non concessit. Consensissent enim majores forsitan, et dixissent; Manus nostra exclesa, et non Deus, fecit hæc omnia (Deut. XXXII, 27); et sibi, non  Deo, victoriæ gloriam ascripsissent.
   Speramus enim quod non in ira misericordias continebit, qui cum iratus est, non obliviscitur misereri, nos admonens et exhortans: Convertimini ad me, et ego convertor ad vos (Zach. I, 3).
   Credimus etiam quod si ambulaveritis in lege Domini, non eorum sequentes vestigia qui vani facti sunt post vanitatem euntes, qui comessattonibus et ebrietatibus voluptuose vacabant et ea exercebant in partibus transmarinis quae in terra nativitatis propriæ sine multa infamia et detractione plurima non auderent, sed spem vestram in eo solum modo posueritis qui non deserit sperantes in se, non tantum ab illicitis sed quibusdam etiam licitis abstinentes, is qui currum et exercitum Pharaonis projecit in mare, arcus fortium infirmabit et inimicos crucis Christi a facie vestra delebit ut lutum platearum, non nobis aut vobis sed nomini suo dans gloriam, qui est gloriosus in sanctis, mirabilis in majestate, faciens prodigia et post lacrymationem et fletum, gaudium et exsultationem inducens.
   Ad hæc autem expeditus et melius exsequenda vos, fratres archiepiscope Nemausen. et Auriasicen. episcopi, duximus deputandos, qui verbum Domini cæteris proponatis et ad implendum mandatum apostolicum coepiscopos vestros et alios invitantes, taliter exsequamini causam Domini quod et vos hujus sitis remissionis participes et in hoc devotio vestra plenius elucescat, ad quod etiam laudabimus exsequendum vobis unum de fratribus militiæ Templi, alterum vero de fratribus Jerosolymitani hospitalis, viros honestos et providos, assumatis.
   Datum Reat., XVIII Kal. Septembris.
   In eumdem modum scriptum est Lugdunen. et Viennen. archiepiscopis, abbatibus quoque, prioribus et aliis Ecclesiarum prælatis, comitibus el baronibus et universo populo in utraque provincia constitutis. In eumdem modum universis de regno Franciæ, Angliæ, Hungariæ, et Siciliæ.
 

 

 

 

 

 

Перевод осуществлён И. Л. Лащуком

PL, CCXIV, стр.308-312

336
АРХИЕПИСКОПУ НАРБОНСКОМУ И ЕГО ПОМОЩНИКАМ, АББАТАМ, ПРИОРАМ И ДРУГИМ ПРЕЛАТАМ ЦЕРКВИ, А ТАКЖЕ ГРАФАМ, БАРОНАМ И ВСЕМУ НАРОДУ НАРБОНСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Призывает к священной войне против сарацинов для возвращения Святой земли.
(Реат, 18 календы сентября.)

   После плачевной потери Иерусалимской области, после достойного слёз поражения народа христианского, после скорбного захвата [сарацинами] земли, по которой ступали ноги Христа и где Господь, царь наш, в начале веков и в центре мира соизволил свершить спасение, после позорного для нас перемещения животворящего креста, на котором было куплено спасение мира и отменена его погибель, апостольская церковь, встревоженная этим несчастьем, трудилась, взывая и скорбя, так, что от непрестанного взывания голос её почти охрип, а от горького плача очи её едва не закрылись.
   Разве не вещала апостольская церковь по сей день, что, если предадим мы второго Пророка Израильского, то изменит нам десница наша, и что присохнет язык наш к нашему горлу, если не будем помнить о Нём? Не возвышал ли порой наш престол голос почти до трубного, стараясь подвигнуть народ христианский на битву Христову и на отмщение мук Господа нашего, говоря его же словами: «все проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь» (Плач Иеремии, I. 12).
   И вот наследство ваше перешло к другим, дома ваши у чужеземцев, пути Сиона сетуют, что нет идущих на праздник, враги его стали во главе, и Гроб Господень, которому пророк возвестил в будущем славу, осквернён и обесславлен нечестивыми.
   Слава наша, о коей говорит апостол: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (К Галатам, 6, 44), в руках неприятеля, и сам Господь наш Иисус Христос, который, умирая за нас, избавил нас от плена, теперь сам как бы пленён нечестивыми и лишён наследия своего.
   В своё время, когда в лагере [иудейском] находился ковчег бога Саваофа, Урия отказался входить в свой дом и наслаждаться законной супружеской любовью.
   Ныне же князья наши, увёзшие обратно во вред нам славное воинство Израилево, наслаждаются распутной любовью, обременённые преступлениями и богатством. Они преследуют друг друга с неумолимой ненавистью, и покуда тщатся они отомстить друг другу за причинённые обиды, никого из них не трогают обиды, причинённые Господу; не слышат они, что уже поносят нас враги наши, говоря: «Где же Бог ваш, который ни себя, ни вас не может спасти от наших рук?
   Вот уже оскверняем мы святыни ваши; вот уже простираем нашу длань на самые вожделенные ваши владения и с прежней силой ведем натиск и наперекор вам забираем земли, в которых вы замышляли ввести веру вашу.
   Мы уже затупили и поломали копья галлов, разбили напор англов, сокрушили силы тевтонцев. Теперь мы повторно укрощаем пыл испанцев, и если даже вы обрушите на нас все ваши доблести, то вряд ли далеко продвинетесь. Так где же Бог ваш? Пусть он проснётся и поможет вам, будет защитником и вам и себе!
   Ведь тевтонцы, которые надеялись одержать над нами неслыханный триумф, плыли к нам с большой жаждой победы. Но заняли они только никем не защищённый город Бейрут, и после этого лишь бегство спасло их и других князей ваших от жестокого убеждения в нашей силе и от вечного оплакивания потомками их гибели.
   Ваши цари и князья, только что бежавшие с Востока, по возвращении в свои норы, – мы не называем их царствами – чтобы скрыть свой страх, предпочли воевать друг с другом вместо того, чтобы вновь испытать нашу мощь и силу.
   Что же остаётся нам после того, как вы в своё оправдание освободите беглецов от защиты [Святой] земли, лишите их меча мщения, как не вторгнуться в ваши собственные земли, чтобы забылись имя и память ваша?»
   Как же, братья и сыновья, опровергнем поношения упрекающих? Как сможем ответить им, когда видим, что они часто правы, чему мы недавно слышали подтверждение? Ибо получили письма из-за моря с известием, что когда тевтонцы на кораблях прибыли в Акру, то захватили город Бейрут, который никто не защищал.
   Сарацины же напротив, напав на Яффу, захватили его жестокой силой и разрушили до основания, убив многих воинов Христовых.
   И правда, тевтонцы, как только получили известие о смерти императора, не дожидаясь очередной переправы, погрузились на корабли и вернулись домой.
   После этого сарацины, собравшие для отпора им многочисленное войско, до того распоясались на христианской земле, что христиане не могут ни выходить без опаски из своих городов, ни жить в них спокойно; снаружи им угрожает меч, внутри – страх.
Обретите же, сыны, дух мужества; возьмите щит веры и шлем спасения и, укреплённые не столько числом и силой, а скорее духом Господа нашего, которому нетрудно спасать нас и в большом и в малом, помогите по мере сил ваших тому, кто дал вам жизнь и пропитание. Ведь он растратил себя ради вас и, приняв облик раба и уподобившись человеку по виду и обычаю, нёс послушание до самой смерти, смерти на кресте! А вы, преуспевшие от его бедности, во время изгнания его бездействуете и не идёте на помощь бедному и гонимому!
   Но тот кто при такой необходимости откажет в послушании Иисусу Христу, что сможет сказать он в своё оправдание, когда будет стоять перед судом его? Если Господь претерпел смерть для человека, будет ли человек медлить с принятием смерти за Господа, когда несоизмеримы блага бренные с будущей, уготованной нам славой? Разве откажет слуга господину в богатствах временных, если господин даёт слуге богатства вечные, которые не видит око, и не слышит ухо, и которые не приходят на сердце человеческое? Ибо собирает человек сокровища на небе, где их не выкопают и не похитят воры, и где их не покроет тлен и не попортит червь!
   Пусть же все и каждый в отдельности приступят к делу. Пусть к следующему марту каждый город самостоятельно, равно как и графы с баронами в меру своих возможностей направят для защиты земли, в которой родился Господь, соответствующее средствам число воинов с мораторием хотя бы на два года.
   Пусть усердие наше станет ежедневным, участие всех церквей постоянным; мы даже будем считать эту заботу исключительной среди прочих, ибо благодаря ей надеемся помочь всем пострадавшим на восточной земле. Если помощь не придёт незамедлительно, то остаток [урожая] сожрёт саранча, и новые дела будут хуже прежних.
   Разве не видим мы, как другие берутся за труды тяжкие и невыносимые, но сами и пальцем не шевелим, чтобы взяться за эти дела, много говорим и ничего или очень мало делаем, хотя тот, кто и поучает и делает, большим назовётся в царстве небесном. Примеру того, кто старается и делать и поучать, следуем и мы, может быть недостойные, в наших землях. С нашей стороны, чтобы помочь Святой земле и людьми и делами, предписываем кардиналам, легатам апостольской церкви, Соффредо, пресвитеру церкви Св. Пракседы, и Петру, диакону церкви Св. Марии на Виа Лата, - мужам особо набожным, известным учёностью и честностью, усердным в трудах и молитвах, возлюбленнешим братьям нашим, взявшим крест собственной рукой - предписываем им смиренно и преданно предстоять воинству Христову, не питаясь подаянием, но будучи поддержанными средствами нашими и наших братьев. Через них же мы намерены направить соответствующую помощь Святой земле.
   Пока же мы направляем означенного кардинала Петра, диакона Св. Марии на Виа Лата, к возлюбленнейшему во Христе из сыновей наших Филиппу Французскому и к сиятельному королю Англии Ричарду для установления мира или перемирия хотя бы на пять лет с предписанием и побуждением народам к послушанию Христову; какового [Петра] желаем и постановляем почитать как легата апостольского престола и покорнейше подчиняться его поручениям и указаниям.
   Означенного же кардинала Соффредо, Пресвитера Св. Пракседы, отправляем в Венецию для помощи Святой земле.
   Мы освобождаем от наказания наших братьев, отлученных ранее от церкви, а вам, братья архиепископы и епископы, и возлюбленные сыны аббаты, приоры и другие прелаты церкви, настоятельно поручаем и предписываем до ближайшего марта собрать определённое число воинов или соответствующие этому числу деньги по вашим возможностям для изгнания языческого варварства и для сохранения наследства Господа, которое он приобрёл своей собственной кровью.
   Что же касается тех, кто думает противиться этому благочестивому и нужному постановлению (не хотелось бы думать, что такие найдутся), то это будет приравнено к нарушению священного канона и наказано отстранением от должности вплоть до соответствующей сатисфакции.
   Полагаясь на милосердие Господа и на авторитет блаженных апостолов Петра и Павла, от которых Господь некогда передал нам, может быть недостойным, власть обязывать и освобождать, мы обещаем тем, кто примет на себя тяготы и расходы этого начинания, полное прощение грехов, в которых они раскаются устами и сердцем, а также увеличение надежды на вечное спасение в качестве воздаяния.
   Тем, кто не сами отправятся в путь, но только сообразно своим средствам и занятиям снарядят достойных мужей, с обеспечением им моратория на срок не менее двух лет, и соответственно тем, кто, пусть и за чужой счет, но лично примут на себя тяготы паломничества, также будет дано полное прощение их грехов.
   Мы желаем также, чтобы это прощение, смотря по величине пожертвований и, главным образом ввиду набожности, коснулось и тех, кто надлежащим образом пожертвует Святой земле из своего имущества.
   [Для более беспрепятственного и надежного содействия того или иного лица земле рождения Христова] имущество тех, кто принял крест, будет под защитой нашей и блаженного Петра, а также архиепископов и всех прелатов церкви Господней. Это имущество будет сохраняться целым и нетронутым вплоть до достоверной смерти или до возвращения указанных лиц. Кто же [из священников] воспротивится [этому], будет осужден церковным судом к понижению в должности.
   Если выступление в поход окажется для кого-либо связано с необходимостью принесения клятвы по выплате процентов, то вы, братья архиепископы и епископы, в ваших диоцезах под угрозой взыскания со всей суровостью должны принуждать кредиторов к отказу от принятия клятвы и вообще от процентов. Если всё же кто-либо из кредиторов заставит таковых выплатить проценты, то под угрозой взыскания со всей суровостью принуждайте их к возмещению.
Мы предписываем вам, сыновья церкви, и самим, и понуждая светские власти, заставлять евреев отказываться от процентов и до такого отказа путем отлучения от общины лишать их содействия всех верующих в Христа, будь то товары или что-то другое.
   Также пусть никто не уклоняется от труда указывать в отчётах, не только для нас, но и для себя самих, какие средства были собраны по городам для помощи страждущим братьям в Иерусалиме.
   И не сомневайтесь в милосердии Господа; как бы ни был разгневан он грехами нашими, всё-таки именно он руководит вами, когда вы в смирении души и тела вступаете на путь странствования, на который он не допускает князей. Ибо видно сговорились меж собой князья и сказали: «наша рука высока, и не Господь сделал все сие». (Второзаконие,32.27) и себе, а не Господу приписали славу победы.
   И потому мы надеемся, что не откажется в гневе от милосердия тот, кто и будучи разгневанным не забывает сострадать, увещевая и побуждая нас: «обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам» (Захария, 1, 3).
   И мы верим, что если вы пойдёте путем Господа, то не последуете за теми, которые осуетились, идя за суетой которые с наслаждением предавались разгулу и пьянству и такое вытворяли в заморских странах, на что нельзя отважиться в земле рождения самого Господа без риска навлечь на себя позор и злословие. Мы думаем, что вы возложите свою надежду единственно на того, кто не оставляет надеющихся на него, от тех, что отказываются не только от незаконного, но и от положенного им. Это он сбросил в море колесницы и войско фараоново, преломил лук сильных и смёл врагов креста Христова как уличную грязь, дав славу не нам или вам, а имени своему. Он славен в святых и дивен в величии, он свершает чудеса и творит радость и восторг после плача и рыданий.
   Чтобы было легче справиться с этим делом, направляем вас, братья, архиепископ Немаузенский и епископы Аустразийские, проповедовать другим слово Божие и призывать к исполнению апостольского поручения ваших товарищей епископов и других, и так следовать делу Господа, чтоб и самим стать участниками этого апостольского прощения и полностью проявить в этом свое усердие. Похвально, что к вам присоединятся один из братьев рыцарей Храма и один из госпитальеров Иерусалимских, оба мужья достойные и рассудительные.
    Дано в Реате, 18 календы сентября.
    Такие же письма направлены архиепископам Лугдунскому и Виеннскому, епископам, а также аббатам, приорам и другим прелатам церкви, графам и баронам и всему народу каждой провинции. И точно также всем в королевствах Франции, Англии, Венгрии и Сицилии.

dlyalin@mail.ru

           Ruthenia Catholica         

Гостевая.

Copyright  by  Lyalin D.V.

Hosted by uCoz